Udbud Spanien 19

Ejendommen har tidligere været brugt af Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sociale forhold og beskæftigelse. Aarhus Kommune ønsker, at ejendommen fremadrettet skal være driver for et iværksættermiljø.

Ejendommen udbydes i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68 og bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Ejendommen udbydes til en mindstepris på 105.000.000 kr. Tilbud under mindsteprisen vil blive betragtet som ukonditionsmæssigt.

Tilbud skal afgives skriftligt og afgive en fast pris for erhvervelsen af ejendommen. Tilbudsprisen skal være angivet i danske kr.

Udbuddet sker med forbehold for Aarhus Byråds godkendelse.

Aarhus Kommune forbeholder sig retten til at afvise alle indkomne tilbud.

Aarhus Kommune skal modtage tilbuddet senest 1. november 2018 kl. 12.00

Tilbuddet skal sendes med anbefalet brev eller afleveres personligt til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Arealudvikling, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, att. Camilla Gade Birkeholm.

Hent udbudsmateriale her

Læs udbudsbetingelser her

Læs Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret her

Læs Værdi- og Kvalitetskatalog for Sydhavnskvarteret her