Udbudsbetingelser Hejredalskvarteret

 

Købsaftale med bilag

Betinget købsaftale

Bilag 2 Tilbudsblanket Hejredalskvarteret

Bilag 3 Udstykningsrids af 17. april 2018

Bilag 4 Servitutredegørelse af 17. april 2018

Bilag 5 Deklaration om ekspropriationsfortegnelse

Bilag 5 Deklaration om at kollegiefælleshuset kun må udlejes til ejendommens beboere

Bilag 5 Deklaration om byplansvedtægt

Bilag 5 Deklaration om dok om forsynings-_afløbsledninger mv. prioritet forud for pantegæld

Bilag 5 Deklaration om dok om oversigt mv., prioritet forud for pantegæld

Bilag 5 Deklaration om pligt til medlemskab af grundejerforening

Bilag 6 Tekniske specifikationer

6.1.1 Miljøscreening_Betingelser og arbejdsbeskrivelse

6.1.2 Miljøscreening_Notat

6.1.3 Miljøscreening_Supl. undersøgelse for miljøfremmede stoffer

6.1.4 Miljøscreening_Undersøgelse miljøfremmede stoffer

Bilag 6.2 Hovedprojekt Etape 6.2 Stikvej, Rambøll (2018)

Bilag 6.3 Arkæologisk vurdering, MOMU (2016)

Bilag 6.4.1 LER oplysninger, AffaldVarme

Bilag 6.4.2 LER oplysninger, AURA

Bilag 6.4.3 LER oplysninger, Energimidt, belysning

Bilag 6.4.4 LER oplysninger, Fibia

Bilag 6.4.5 LER oplysninger, GlobalConnect

Bilag 6.4.6 LER oplysninger, Stofa

Bilag 6.4.7 LER oplysninger, TDC

Bilag 6.4.8 LER oplysninger, Telia

Bilag 6.4.9 LER oplysninger, Aarhus Vand

Bilag 6_5 Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse, Niras (2017)

Bilag 6.6 Amp. rettighed, Bentesvej 1-11 og Lottesvej 1-21, Brabrand

Bilag 7 Deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret

Bilag 8 Deklaration om forbud mod videresalg i ubebygget stand

Bilag 9 Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Bilag 10 Mini-håndbog til kvalitetssikring af fysiske planer i Gellerup, juni 2015

Bilag 11 Sådan lykkedes forandringen af Gellerup og Toveshøj