Udbud Hejredalskvarteret

Der er tale om en attraktivt beliggende ejendom i det nordlige Brabrand. Ejendommen er beliggende vest for det populære boligkvarter ved Hejredalsvej samt tæt på Karen Blixens Boulevard og det nye domicil for Magistraten for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune med op til 1000 kommunale arbejdspladser.

Ejendommen har tidligere været anvendt til kollegieboliger. Aarhus Kommune ønsker, at ejendommen skal udvikles til et attraktivt boligområde, hvor samspillet med Brabrand Boligforenings nye domicil og de nye ungdomsboliger er et vigtigt element, jf. lokalplan nr. 1059.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre indtil 8.300 byggeetagemeter og forudsætter, at der skal udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for delområdet.

Ejendommen udbydes i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68 og bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Tilbud skal afgives skriftligt.Tilbudsgiver skal angive en fast pris i danske kr.

Udbuddet sker med forbehold for Aarhus Byråds godkendelse.

Aarhus Kommune forbeholder sig retten til at afvise alle indkomne tilbud.

Aarhus Kommune skal modtage tilbuddet senest den 12. december 2018 kl. 12.00

Tilbuddet skal sendes med anbefalet brev eller afleveres personligt til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Arealudvikling, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, att. Jens Høeg-Petersen.

 

Hent udbudsmateriale her