Gode råd inden du sender din ansøgning

 

  • Ret henvendelse til Aarhus Vand for projektering af regn- og spildevandsanlæg.
  • Læs lokalplanen.
  • Tjek området fysisk.
  • Læs gældende vejregler hos Vejdirektoratet
  • Tjek eksisterende ledningsplacering.
  • Sørg for at kvalitetssikre din ansøgning.
  • Husk at kvalitetssikre alt materiale, inden det uploades til samarbejdsportalen.
  • Det er en fordel, at det er den samme kontaktperson, som varetager dialogen med Drift og Anlæg under hele sagsforløbet.