Få overblik over sagsgangen

1. Kontakt Aarhus Vand for udarbejdelse af projekt for regn- og spildevandsanlæg.

2. Udarbejd kvalificeret tegningsmateriale for byggemodningsprojektet.

3.  Ansøgning og tegningsmateriale uploades til Aarhus Kommunes samarbejdsportal. Du får adgang til Aarhus Kommunes samarbejdsportal ved at sende en mail til approbation@MTM.Aarhus.dk

4. Efter du har lagt tegningerne op på samarbejdsportalen, sørger vi for, at tegningsmaterialet bliver rundsendt til relevante samarbejdspartnere for godkendelse (Stjernehøring).

5. Når materialet er godkendt af alle parter, modtager du en approbation.

6. Nu kan du påbegynde dit projekt.

7. Inden du får en grave-/støbe- eller byggetilladelse, skal du stille en garanti.