Hjælpemidler og redskaber

Vi kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, sådan at medarbejderen kompenseres for evt. begrænsning. Medarbejderens begrænsning kan være af både fysisk, psykisk eller social karakter.