Plan og Miljø

I Plan og Miljø arbejder vi blandt andet med opgaver inden for:

  • Lokalplanlægning, kommuneplantillæg og VVM
  • Byggetilladelser
  • Mobilitet – herunder biltrafik, cyklisme, kollektiv trafik og parkering
  • Miljø
  • Vand og natur

Luise Pape Rydahl er chef for Plan og Miljø.