Hos Plan og Miljø arbejder vi for at skabe en bæredygtig omstilling og udvikling i hele kommunen. Det gør vi bl.a. gennem lokalplaner, helhedsplaner, mobilitetsplanlægning, byggesagsbehandling, naturforvaltning og sikring af vandmiljøet.

Plan og Miljø består af fem afdelinger; Planafdelingen, Mobilitetsafdelingen, Virksomheder & Jord, Vand & Natur, og Byggeri, som samarbejder tæt om den fysiske og strategiske planlægning af kommunen, så vi skaber plads både til gode bysamfund, erhvervsmuligheder, og natur.