Fællesadministrationen

Fællesadministrationen beskæftiger sig med en lang række af opgaver inden for blandt andet økonomi og de kommunale ejendomme.

Herudover omfatter opgaverne også:

  • Målstyring
  • Statistik og omverdensanalyse
  • HR
  • Digitalisering og GIS
  • Målinger af tilfredshed og effekter af magistratsafdelingens aktiviteter
  • Ejendomsadministration
  • Nybyggeri
  • Vedligeholdelse
  • Energirenovering

Gennem Fællesadministrationen er det også muligt at leje bolig-, erhvervsejendomme og landbrugsjorder m.v.

Michael Johansson er chef for Fællesadministrationen.