Fællesstab

Fællesstaben har blandt andet det overordnede ansvar for Teknik og Miljøs økonomi, HR og ejendomsadministration.

Fællesstaben beskæftiger sig med en lang række af opgaver inden for blandt andet økonomi og de kommunale ejendomme.

Herudover omfatter opgaverne også:

  • Målstyring
  • Statistik og omverdensanalyse
  • HR
  • Digitalisering og GIS
  • Målinger af tilfredshed og effekter af magistratsafdelingens aktiviteter
  • Ejendomsadministration
  • Nybyggeri
  • Vedligeholdelse
  • Energirenovering

Gennem Fællesstaben er det også muligt at leje bolig-, erhvervsejendomme og landbrugsjorder m.v.

Michael Johansson er chef for Fællesstaben.