Drift og Anlæg

I Drift og Anlæg beskæftiger vi os med opgaver inden for byrum, vejanlæg og -drift samt grønne områder.

Tyge Wanstrup er forvaltningschef i Drift og Anlæg.

Drift og Anlæg har ansvaret for:

  • Kommunens skove, parker og kirkegårde
  • Anlæg af veje
  • Trafikregulering
  • Trafiksikkerhed
  • Drift og vedligeholdelse af veje
  • Snerydning og glatførebekæmpelse
  • Tilladelser til arrangementer
  • Tilladelser til opsætning af containere, stilladser mm.
  • Parkering - parkeringskort og parkeringsafgifter
  • Kontraktstyret udførelse af drifts- og anlægsopgaver (Natur- og Vejservice)