Center for Administration og Ejendomme

Center for Administration og Ejendomme

Center for Administration og Ejendomme har blandt andet det overordnede ansvar for Teknik og Miljøs økonomi, HR og ejendomsadministration.

I Center for Administration og Ejendomme beskæftiger vi os med en lang række af opgaver inden for blandt andet økonomi og de kommunale ejendomme.

Herudover omfatter vores opgaver også:

  • Målstyring
  • Statistik og omverdensanalyse
  • HR
  • Digitalisering og GIS
  • Målinger af tilfredshed og effekter af magistratsafdelingens aktiviteter
  • Ejendomsadministration
  • Nybyggeri
  • Vedligeholdelse
  • Energirenovering

Gennem Center for Administration og Ejendomme er det også muligt at leje bolig-, erhvervsejendomme og landbrugsjorder m.v.

Michael Johansson er chef for Center for Administration og Ejendomme.