Arealudvikling og Almene Boliger

Arealudvikling og Almene Boliger har følgende tre hovedformål:

  • At skabe byudvikling af høj kvalitet ved at udvikle og sælge arealer. 
  • At sikre jordforsyning til at virkeliggøre Aarhus Kommunes udviklingsplaner
  • At sikre opførelse af almene boliger

Opgaverne omfatter:

  • Udvikling, udarbejdelse af udviklingsplaner og salg af større kommunale byudviklings- og omdannelsesområder (såsom Aarhus Ø, Godsbanearealerne, Lisbjerg, Sydhavnen og Amtssygehuset i Tage-Hansens Gade)
  • Grundsalg i almindelighed
  • Tilvejebringelse af alment boligbyggeri i henhold til byrådets visioner herfor samt medvirken til udviklingen af eksisterende almene boligområder.

Det er Arealudvikling og Almene Boligers opgave at medvirke til at sikre, at by- og arealudviklingen virkeliggøres i et konstruktivt samspil mellem byens borgere, det offentliges interesser, de almene boligorganisationer, private bygherrer og investorer. Dermed skabes værdi for byen, dens borgere, dens gæster og investorer.

Arealudvikling og Almene Boliger har Bente Lykke Sørensen som chef.