Her finder du blandt andet tilbud omkring akut overnatning, midlertidigt boligtilbud, støtte til fastholdelse af boligen og hjælp til boligansøgning.

Vær opmærksom på, at nogle at tilbuddene kræver henvisning fra din sagsbehandler.

Døgnvarmestuen
Kirkens Korshær - social og folkekirkelig hjælpeorganisation

Ungeherberget
Kirkens Korshær - social og folkekirkelig hjælpeorganisation.

Reden - akut overnatning for udsatte kvinder
KFUK's sociale arbejde - medlemsorganisation med fokus på at hjælpe udsatte mennesker i Danmark.

Vinterherberg - Blå Kors
Åbent 15. november 2018 - 31 marts 2019
Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation.

Vinterherberg - Røde Kors
Åbent 1. november - 30. april
Røde Kors er en frivillig organisation, der hjælper mennesker i nød.

Vinterherberg - Aarhus Domprovsti
En samling af sogne under den danske folkekirke.

 

Malmøgade - et forsorgshjem for unge
Kommunalt tilbud

Ungeindsatsen Havnegade og Grønnegade
Kommunalt tilbud

Nordbyen forsorgs- og samværstilbud
Kommunalt tilbud

Halvvejshuset
Kommunalt tilbud

Tre Ege - forsorgsafdeling og natplads
Selvejende institution med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune

Østervang forsorgsenhed
Kommunalt tilbud

Kilden og Mosen
Kræver henvisning
Kommunalt tilbud

 

Flexbo
Kræver henvisning
Kommunalt tilbud

Søhuset
Kræver henvisning
Kommunalt tilbud

Bostøtte i eget hjem
Kommunalt tilbud

 

Den Sociale Boligtildeling
Kommunalt tilbud

Almene boligforeninger
Samlet venteliste for samtlige almene boligorganisationer i Aarhus

Boligportalen, Aarhus
Privat virksomhed

Fremskudt job- og uddannelsesvejledning for unge i udsatte boligområder
(Trige, Tilst, Frydenlund, Vandtårnsområdet, Præstevangen, Viby Syd)