Udgangspunktet er, at jo tidligere vi kan sætte ind med den rette indsats, jo bedre kan vi forebygge, at problemerne vokser sig store.
Projektet forudsætter, at der blandt alle aktører etableres et fælles sprog og en fælles forståelse af muligheder, udfordringer, behov og mål. For at nå hele vejen rundt om barnet, den unge og familien er der derfor tale om et tværfagligt projekt, der omfatter alle relevante enheder på Aarhus Kommunes handicapområde.

Projektet løber indtil 2019 og forventes i første omgang at omfatte ca. 10 procent af samtlige sager på Handicapcentret for Børn.