Familiecentret yder støtte og vejledning til børn, unge og familier i problemer. De sætter dag- og døgnforanstaltninger i værk og har visse tilsynsopgaver samt myndighedsopgaver.

Familiecentret opgaver er blandt andet:

 • Kontakt til udsatte unge, der er havnet i kriminalitet eller i risiko for at gøre det.
 • Hjælpe småbørn og deres familier.
 • Visitere flygtninge til forskellige foranstaltninger og hjælpe dem med at etablere sig.
 • Hjælpe mennesker, der har svært ved at finde en bolig og som samtidig har sociale problemer.
 • Hjælpe og rådgive familieplejere.

Vi yder hjælp og støtte til børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Handicapcentret for Børns opgaver er blandt andet:

 • Støtte og vejlede familier med børn med handicap.
 • Bevilge merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
 • Koordinere opgaver i forhold til børn med handicap.
 • Børnefaglige undersøgelser.
 • Iværksætte dag- og døgnforanstaltninger samt følge op herpå.
 • Tilsynsopgaver og myndighedsopgaver.
 • Tildele timeaflastningspersoner til aflastning i hjemmet. 

Vi tilbyder hjælp og støtte til unge, der er 14 - 17 år og som har sociale og adfærdsmæssige udfordringer, psykiske vanskeligheder eller behov for rusmiddelbehandling. I nogle tilfælde kan unge op til 23 år få tilbud.

Hvis du er 14-17 år, bor i Aarhus Kommune og har brug for én, der lytter, kan du altid henvende dig til Ungekontakten, som er vores åbne rådgivning.

Du skal henvises for at kunne deltage i de fleste af Ungdomscentrets tilbud. Det er Familiecentret eller Handicapcentret for Børn, som vurderer, om du kan få støtte i Ungdomscentret.

Vi har dag- og døgntilbud samt forskellige typer familiebehandling og praktisk støtte.

For at blive henvist til et tilbud under Børnecentret, skal I kontakte jeres sagsbehandler på Familiecentret eller Handicapcentret for Børn.

Vi tilbyder vejledning af forældre, døgnaflastning og anbringelse for børn med handicap.

For at blive henvist til et tilbud under Børnecentret, skal I kontakte jeres sagsbehandler på Familiecentret eller Handicapcentret for Børn.