Gå til hovedindhold

Det Intensive forløb

Dette forløb er for dig der har middelsvære følger efter erhvervet hjerneskade.

Indhold

  Målet er, at:

  • Du gennem forløbet får et bedre funktionsniveau og nye handlemuligheder i forhold til arbejdslivet, familien og din fritid.
  • Du bliver i stand til at tackle de gener, der følger med din hjerneskade.
  • Du støttes i din tilbagevenden til arbejdsmarkedet/uddannelse
  • Du får en aktiv dagligdag ud fra de forudsætninger du har.

   

  Forløbet

  Indholdet af dit forløb tilrettes efter dine behov. Forløbet består af to dele. Den første del er på 24 uger og foregår på Hjerneskadecentret.

  Forløbet på Hjerneskadecenteret indeholder: 

  • Udredning (ved neuropsykolog, ergoterapeut og fysioterapeut) af dine vanskeligheder og ressourcer, så vi sammen får et overblik over af dine udfordringer i dagligdagen.
  • Afklaring af dine individuelle målsætninger – kognitivt, fysisk, og socialt, så forløbet på Hjerneskadecenteret kan tilrettelægges bedst muligt herefter. 
  • Gruppebaserede aktiviteter og træning 3 - 4 dage ugentligt. 
  • Individuelle samtaler med kontaktperson.
  • Specifik træning af færdigheder og kompensationsmetoder.
  • Konkrete aftaler om fremtiden, fx aftale om virksomhedspraktik eller uddannelsesplan. 

  Anden del af forløbet varer op til 1 år og indeholder: 

  • Deltagelse i praktik/uddannelsesforløb.
  • Fastholdelse og afprøvning af erfaringer fra første del af forløbet.
  • Fortsatte individuelle samtaler med kontaktperson.
  • Støtte i forhold til arbejde/uddannelse og andre aktiviteter. 
  • Regelmæssige møder og kontakt med arbejdsplads eller uddannelsesinstitution, hvor du sammen med din kontaktperson sikrer at dine erfaringer kommer godt i spil.
  • Gruppemøder og erfaringsudveksling på Hjerneskadecenteret med øvrige deltagere fra første del af forløbet.Dine pårørende inddrages i det omfang det er muligt. I vil også blive tilbudt rådgivning og støtte i form af par- og/eller familiesamtaler.
  • Du har gennem hele forløbet samme kontaktperson. I tilrettelægger sammen dit forløb, og I arbejder sammen om at få afklaret, hvordan du skaber den bedste balance i din dagligdag og dit arbejdsliv.
  Sidst opdateret: 23. september 2023