Gå til hovedindhold

Bostøtte for erhvervet hjerneskadede - Neuropædagogisk Team

Læs mere om Bostøtte for erhvervet hjerneskadede - Neuropædagogisk Team i Aarhus Kommune her.

Indhold

  Målgruppe

  Neuropædagogisk Team yder støtte til borgere der har kognitive udfordringer efter hjerneskade eller neurologiske sygdomme.

   

  Formål

  Bostøtteindsatsen har til formål at understøtte borgeres muligheder for at have et aktivt, deltagende og meningsfuldt liv. Bostøtteindsatsen skal give støtte til at få de bedst mulige livsbetingelser efter hjerneskaden. Indsatsen omfatter både de fysiske, psykiske, sociale og praktiske områder. Den er individuelt tilpasset, så man kan leve et liv på egne betingelser med størst mulig selvstændighed.

   

  Bevilling

  Bostøtte er en indsats der bevilges efter Servicelovens §85.

  Ansøgningsskemaer:  Hvis man er 66 år eller derunder så tryk her, hvis man er 67 eller mere  så tryk her.

  Bevillingen af bostøtte revurderes som udgangspunkt hvert år. Nogle borgere mestrer efter få måneder livet med de tilkomne vanskeligheder. For andre kan der være et langvarigt behov for, at en hjemmevejleder understøtter eksempelvis med kompenserende strategier.

   

  Handlingsplan

  Man udarbejder sammen med en myndighedsrådgiver en plan for hvilke særlige områder, der sammen med hjemmevejlederen skal arbejdes med. Med udgangspunkt i de fokusområder og mål, der er peget på, er det op til hjemmevejlederen og borgeren at føre denne handleplan ud i praksis. Planen er et dynamisk redskab, som løbende evalueres for at sikre, at indsatsen er relevant.

  Der er et stort fokus på at inddrage pårørende, forudsat at borgeren ønsker det.

  Der ydes bostøtte på hverdage i tidsrummet kl. 8-16. Dette foregår efter aftale i eget hjem, relevante omgivelser og/eller virtuelt (video/telefon).

   

  Eksempler på bostøtteydelser:

  • Værktøjer til at håndtere forandringer omhandlende identitet, samliv, netværk o.a.
  • Energiforvaltning og støtte til at strukturere og prioritere hverdagen
  • Skabe sammenhæng og en helhedsorienteret indsats gennem samarbejde og koordination med relevante parter
  • Afdække muligheder i forhold til studie og beskæftigelse
  • Etablere sociale og meningsfulde fritidsinteresser

   

  Ansatte

  Neuropædagogisk Team har 25 ansatte, som har en uddannelsesmæssig baggrund som enten pædagoger, ergoterapeuter, socialrådgivere eller fysioterapeut. Alle har neuropædagogisk videreuddannelse, og der gennemføres løbende faglige læringsforløb og supervision.

  Sidst opdateret: 23. september 2023