Gå til hovedindhold

Relationel Familierådgivning

Relationel Familierådgivning er en investeringsmodel, hvor vi arbejder med relationel velfærd ud fra en aktionslæringstilgang. Modellen fokuserer på de praksisser som fremmer det tværgående samarbejde og på de løsninger, som børnene og forældrene selv er med til at skabe sammen med almenområdet og civilsamfundet.

Indhold

  Byrådet besluttede, ved budgetforhandlingerne i 2018, at investere i opnormering af rådgivere på socialområdet. Målet er at investere i tidlig indsats, så indsatsen bliver mindre indgribende for familien, og samtidig kan vi spare udgifterne til mere indgribende foranstaltninger.

  Investeringsprojektet Relationel Familierådgivning startede arbejdet med lavere sagstal og Relationel Velfærd som mindset i tre udvalgte lokaldistrikter i september 2019.

  Relationel velfærd ud fra aktionslæring

  Relationel Familierådgivning arbejder med relationel velfærd ud fra en aktionslæringstilgang. Relationel Familierådgivning indebærer en nytænkning af samarbejdsformer på driftsniveau for medarbejdere og ledelse og en nytænkning af, hvordan vi inddrager den almene sektor og civilsamfundet. Relationel Familierådgivning fokuserer på de praksisser som fremmer det tværgående samarbejde mellem almenområdet, civilsamfundet, forældrene og børnene og på at skabe de løsninger sammen, der fører til positive forandringer for udsatte børn og deres familier.

  Rådgiverne har udviklet sig væk fra en traditionel systemtilgang og tager afsæt i, hvad børnene og deres familie selv kan. Rådgiverne er nysgerrige i forhold til børnenes og familiernes egne ønsker, udfordringer og deres egne bud på løsninger.

  Positiv forandring

  Den positive forandring ses både i de socialfaglige evalueringer og i økonomien. Skolerne inddrager rådgiverne tidligere i processen for at understøtte og fastholde barnets tilknytning og deltagelse i almen- og frivilligområdet.

  Derudover har Relationel Familierådgivning en feedbackkultur, som tager udgangspunkt i aktionslæring.  Aktionslæringstilgangen fastlægger rammerne for at indsamle erfaring, sikrer udvikling og bruges i det tværgående samarbejde med Børn og Unge, almen- og frivilligområdet.

  Siden opstart har Relationel Familierådgivningen haft et tæt tværfagligt samarbejde i lokaldistrikterne Bakkegaard, Aaby og Kolt/Hasselager, og fra 2021 er yderligere fire distrikter blevet afprøvet.

  Det tætte samarbejde, sammenholdt med en mere relationel tilgang til myndighedsarbejdet på Børn- og Unge området, har skabt positive resultater ift.:

  • Tidlig koordineret indsats for børn og unge i udsatte positioner.
  • Økonomiske besparelser pga. færre henvisninger til mere indgribende foranstaltninger.
  • Ligeværdigt tværfagligt samarbejde.
  • Tilfredshed og udvikling hos børn, unge og familier.
  • En mere positiv socialkapital måling hos medarbejderne.

  Investeringsprojektet kører fra 2018-2022 og bliver herefter evalueret af Metodecentret.

  Sidst opdateret: 23. september 2023