Sociale Forhold og Beskæftigelse skal forbedre samarbejdet om og med borgerne med afsæt i borgernes individuelle ønsker og behov. Borgerne skal sikres enkle forløb, effektive indsatser og løsninger, der hænger sammen.

Forslaget lægger op til markante ændringer med etablering af enhedsforvaltning og seks driftsområder, der er organiseret efter målgrupper – børn, unge og voksne. Samtidig indeholder forslaget tiltag til styrket ledelse og styrket samarbejde på tværs.