Jobcenter Aarhus logo

Jobcenter Aarhus Unge & Uddannelse

I Unge & Uddannelse vurderer vi, om den unge kan gå i gang med en uddannelse inden for en kortere periode, eller om den unge har brug for en særlig indsats inden start på en uddannelse. Vores virksomhedskonsulenter har kontakt til byens virksomheder for de unge, som er jobparate.

I Unge & Uddannelse har vores virksomhedskonsulenter kontakten til byens virksomheder for de unge, som er jobparate.

Er den unge ikke jobparat på grund af fx sociale eller helbredsmæssige grunde, laver Unge & Uddannelse en helhedsorienteret indsats, som kan bringe den unge tættere på et job.