Jobcenter Aarhus Skejbygårdsvej

Vores hovedaktivitet er arbejdsmarkedsforløb til borgere på sygedagpenge eller kontanthjælp med begrænsninger i arbejdsevnen af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Vi er et tværfagligt hus med fysioterapeuter, psykologer, virksomhedskonsulenter, jobkonsulenter, interne værksteder og undervisere. Alle vores forløb støtter op om Aarhus Kommunes virksomhedsstrategi, og vi samarbejder med lokale virksomheder inden for forskellige brancher.

Vi har også tilbud til svagsynede/blinde og til borgere med hørehandicap.

Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.skejbygårdsvej.dk

Skejbygårdsvej 13 - 17 8240 Risskov Telefon: 87 13 23 00

Digital post for borgere: Skriv til os via borger.dk (NemID)

Digital post for virksomheder: Skriv til os via virk.dk

Åbningstider:
Jobcenter Aarhus Skejbygårdsvej har åbent alle hverdage fra kl. 8.00 til 15.00

Telefontider:
Jobcenter Aarhus Skejbygårdsvej. Telefon er åben alle hverdage fra kl. 7.45 til 15.00

Tolkeservice har otte fastansatte tolke og mere end 60 freelancetolke. Derudover samarbejder vi med Odense Kommunes Tolkeservice om udveksling af tolke. Vi tilbyder tolkning på 24 sprog og dialekter.

Kontakt Tolkeservice

Har du spørgsmål vedrørende booking eller tolkning, kan du ringe til vores hovednummer 89 40 22 33 mellem 8.00 og 12.00.

Du kan booke en tolk via dette link www.booktolk.dk

For borgere: skriv sikkert til os via borger.dk (NemID)

 

På Jobcenter Skejbygårdsvej arbejder vi med at udvikle og afdække din arbejdsevne. Vi er et tværfagligt hus med interne værksteder, job- og virksomhedskonsulenter og sundhedsfagligt personale. Vores forløb er for dig, der har begrænsninger i arbejdsevnen af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

I dit forløb arbejder vi med at afdække, opkvalificere og udvikle på din arbejdsevne, så du bliver afklaret til job eller uddannelse.

Du kommer i virksomhedspraktik, hvor vi holder jævnlige opfølgningsmøder og justerer på din plan. Du kan også have brug for en kort optræning i et af vores værksteder inden virksomhedspraktik.

Har du plads til en medarbejder i virksomhedspraktik? Eller har du brug for en ny medarbejder, måske løntilskud eller fleksjob? Har din virksomhed mange rutineprægede og tidskrævende opgaver? Søger du en konkurrencedygtig underleverandør?

Vi har på Jobcenter Aarhus Skejbygårdsvej to tilbud, som borgere i din kommune måske kan have glæde af..