I Job & Udvikling arbejder vi også med tværfaglige og virksomhedsrettede tilbud til dem, der er uden for arbejdsmarkedet. 

Integration varetager den samlede beskæftigelsesrettede integrationsindsats i kommunen.

Beskæftigelsesforvaltningen koordinere modtagelsen af nyankommne flygtninge og samarbejder med andre dele af kommunen og med relevante myndigheder. 

Integration varetager bredt det beskæftigelsesrettede integrationsansvar og opgaver der relaterer sig til dette.

Målgrupperne er:

  • Flygtninge
  • Familiesammenførte til flygtninge (med- og uden forsørgelse)
  • Ægtefæller til herboende danske statsborgere
  • Ægtefæller til herboende udlændinge (med- og uden ydelser)
  • Ægtefæller til herboende udenlandsk arbejdskraft
  • Indvandrere tilflyttet Aarhus Kommune undtaget EU-borgere.

 

 

 

Ressourceforløb og Tværfagligindsats på Gunnar Clausens Vej består af dels en myndighedsafdeling, hvor vi arbejder med ressourceforløb for over 30-årige dels af en intern tværfaglig virksomhedsrettet indsatsenhed.

Vi har en bred opgaveportefølje fra primært Jobcenter Aarhus og til omegnskommunerne omkring Aarhus. Målgrupperne har oftest betydelige udfordringer i forhold til beskæftigelse, og har behov for en intensiv og tværfaglig indsats. 

Tilbuddene tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer, og foregår i tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder.