Vi har indsatser inden for kontanthjælpsmodtagere over 30 år, ressourceforløb samt integration i forhold til beskæftigelse. Vi arbejder også med tværfaglige og virksomhedsrettede tilbud til dem, der er uden for arbejdsmarkedet