Forløb for dig med diskrete/lettere følgevirkninger

I forløbet får du råd og vejledning så du bliver i stand til at klare dit job eller uddannelse på almindelige vilkår. 

 

 • Forløbet starter med at du møder op på Hjerneskadecentret - evt. sammen med en pårørende.
   
 • I den første del af forløbet vil der være 1-2 ugentlige samtaler af mere udredende karakter, med henblik på at identificere de primære mestringsstrategier, som borgeren med fordel kan anvende.
   
 • Gradvist vil forløbet skifte karakter, hvor fokus især vil være at understøtte anvendelsen af strategierne i praksis på arbejdspladsen eller uddannelsen.

 • Forløbet kan evt. også understøttes via møder på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.
   
 • Rådgivning om relevante justeringer vil blive foretaget løbende, efterhånden som borgeren i stigende grad mestrer de udfordringer, som arbejdet eller uddannelsen byder. 

 • Forløbets længde aftales individuelt i hvert enkelt tilfælde.
   
 • Forløbet afsluttes, når borgeren via tillærte metoder er i stand til at klare sit arbejde/uddannelse på normale vilkår.

Forløbet

I første del af forløbet, vil samtaler være omdrejningspunktet. Her skal vi sammen finde ud af hvilke begrænsninger og vanskeligheder du møder. Vi skal finde frem til hvilke metoder der bedst imødekommer dine behov og udvikle dem sammen.

Herefter vil du blive støttet i at anvende metoderne på dit arbejde eller på din uddannelse. 

Der vil løbende blive justeret i metoderne, efterhånden som du mestrer de krav som arbejdet eller uddannelsen har. 

Forløbet afsluttes når du ikke længere har brug for rådgivning til at klar dagligdagens krav.