Formål

Målet med forløbet er, at du får et bedre funktionsniveau og nye handlemuligheder.

For nogle vil målet være at opnå eller fastholde et arbejde evt. på særlige vilkår. For andre er målet at få skabt et aktivt liv udenfor arbejdsmarkedet. 

Lærings- og udviklingsforløbet

Lærings- og udviklingsforløbet består af et 20 ugers Grundforløb. Her møder du 1-2 dage om ugen. De første 10 uger er mødetiden kl. 9.00 - 12.00. I de sidste 10 uger er mødetiden fra kl. 9 og til kl. 12 og kl. 14. 

Der undervises i små hold med fem borgere. Indimellem vil der også være individuel undervisning. 

I de første uger, vil vi afdække dine ressourcer og de vanskeligheder du har som følge af hjerneskaden.

Brush Up

Når du har fuldt grundforløbet kan du komme på et Brush Up kursus, hvor du kan få genopfrisket de metoder du fik i grundforløbet. 

Brush Up forløbet varer 10 uger med én mødedag om ugen.