Vi tilbyder:

  • Parsamtaler
  • Familiesamtaler
  • Deltagelse i arrangementer for borgere med hjerneskade og deres pårørende.

efter individuel aftale med borgerens kontaktperson på Hjerneskadecentret.

Hjerneskadeforeningen og Hjerneskadetemaet har tilbud til alle pårørende til hjerneskade. De kan kontaktes for mere information.

Link til Hjerneskadeforeningen i Region Midtjylland

Link til information om Hjerneskadetemaet i Aarhus