Dette tilbud er for dig der har middelsvære følger efter erhvervet hjerneskade,  fx efter kranietraume, blodprop i hjernen, hjerneblødning, infektion eller anden beskadigelse i hjernevævet. 

Målet er, at:

 • Du gennem dette træningsforløb får et bedre funktionsniveau og nye handlemuligheder i forhold til arbejdslivet, familien og din fritid.
 • Du bliver i stand til at tackle de gener, der følger med din hjerneskade.
 • Der sker en udvikling og afklaring af din arbejdsevne.
 • Du får en aktiv tilværelse ud fra de forudsætninger du har.

Forløbet

Tilbuddet består af to dele:

Første del er på ½ år og kaldes den intensiv periode:

 • Undersøgelse af ressourcer og vanskeligheder 
 • Struktureret ugeskema 3 - 4 dage ugentligt 
 • Afklaring af dine individuelle målsætninger - fysisk, kognitivt, psykisk og social 
 • Specifik træning af færdigheder og kompensationsmetoder 
 • Konkrete aftaler om fremtiden, fx aftale om virksomhedspraktik eller uddannelsesplan 

Anden del kaldes opfølgningsperiode og varer ½ - 1 år: 

 • Fastholde og afprøve resultaterne fra den intensive periode 
 • Støtte i forhold til arbejde/uddannelse og andre aktiviteter 
 • Regelmæssige møder og kontakt med arbejdsplads eller uddannelsesinstitution 
 • Individuelle samtaler 
 • Gruppemøder på centret med øvrige deltagere fra holdet

Du har gennem forløbet én fast kontaktperson som din samarbejdspartner. Dine pårørende inddrages i det omfang det er muligt. I vil også blive tilbudt rådgivning og støtte i form af par- og/eller familiesamtaler.