Forløbet er for dig der har lettere følgere efter erhvervet hjerneskade fx hjernetraume, blodprop i hjernen, hjerneblødning, infektion eller anden beskadigelse af hjernevævet. 

Formålet med forløbet er:

 • at du opnår beskæftigelses eller uddannelse på almindelige vilkår eller på særlige vilkår fx fleksjob.
 • at dit generelle funktionsniveau forbedres.
 • at du får forståelse for din hjerneskade .
 • at du kommer videre i livet med de muligheder der er tilstede og at du opnår størst mulig livskvalitet.

Forløbet varet typisk et år. Længden af forløbet kan variere og aftales individuelt med jobcentret. 

Du har gennem hele forløbet den samme kontaktperson, som også er din samarbejdspartner. 

Forløbet ser sådanne du:

I de første 4 – 5 måneder:

 • Undersøgelser af ressourcer og vanskeligheder
 • Individuelle målsætninger
 • Fremmøde 1 – 2 dage ugentligt på med henblik på træning, erkendelse og indlæring af hensigtsmæssige kompensationsstrategier.

I de næste 7 – 8 måneder:

 • Færre aktiviteter på Hjerneskadecentret: Individuelle samtaler og gruppemøder.
 • Arbejds- eller uddannelsesaktiviteter optrappes i takt med den enkeltes ressourcer.
 • Der afholdes møder på arbejdspladsen/uddannelsen med henblik på støtte og evaluering.
 • Kontaktpersonen beskriver status for rehabiliteringsforløbet inkl. beskrivelse af arbejdsevne/studieegnethed.