Når en flygtning kommer til byen

På mødet hører de nye Aarhus-borgere blandt andet om bolig, kontaktpersoner og de første møder i Jobcentret. I Aarhus har vi fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og der vil være information om arbejdsmarkedet, CV og aktiv jobsøgning.

Modtagelsen

De nye Aarhus-borger bliver modtaget på Aarhus Banegård af en integrationsmedarbejder fra Aarhus Jobcenter samt en tolk. Der vil være rundvisning på Jobcentret og Borgerservice, hvor der sørges for engangshjælp, NemID, registrering i Folkeregistret, oprettelse af bankkonto, tilmelding til læge m.v.

Borgeren vil få en midlertidig bolig og modtagelsen afsluttes med, at integrationsmedarbejderne tager borgeren med til den midlertidige bolig, og fortæller om praktiske oplysninger og indkøbsmuligheder m.v. På sigt skal der findes en permanent bolig – her kan der blive tale om en delebolig, så man sammen med en makker kan deles om boligudgifterne. Aarhus Kommune er forpligtiget til at sikre, at borgeren får et tilbud om permanent bolig – borgeren er selvfølgelig også selv velkommen til at finde en permanent bolig.

Efter modtagelsen iværksættes følgende:

  • Førstegangssamtale med en jobkonsulent og en virksomhedskonsulent
  • Integrationsprogram igangsættes (programmet omfatter som udgangspunkt en virksomhedsrettet indsats min. 15 timer/uge, danskuddannelse og introduktionskursus til det danske arbejdsmarked)
  • Tilbud om helbredsundersøgelse
  • Rundvisning ved ”Den nye havn”, som består af frivillige, som selv tidligere har været flygtninge i landet.

 

Enlige og familier har under integrationsperioden mulighed for rådgivning ved integrationsmedarbejdere fra Jobcenter Aarhus - Integration og medarbejdere fra Borgerservice.

Se pjecen Åben Rådgivning (åbner i nyt vindue)

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du ringe til Jobcenter Aarhus – Integration på tlf. 41 85 84 17.

Frivillige kan både være enkeltpersoner eller organisationer. Frivillige arbejder uden at få løn for det og bruger deres fritid på at hjælpe andre.

Ønsker du at bidrage som frivillig på integrationsområdet, vil du kunne få en rolle i forhold til en lang række opgaver, som er vigtige i forhold til at mestre livet i Danmark - eksempelvis netværksaktiviteter, socialt samvær, rundvisning i Aarhus, introduktion til forenings- og kulturlivet, lektiehjælp samt rådgivning om familiesammenføring.

Se Den Nye Havns korte film ”Sådan kan du hjælpe flygtninge”, som tydeliggør væsentlige fokuspunkter i integrationsindsatsen.

Se filmen (åbner i nyt vindue)

Mere information om at være frivillig kan fås ved Frivilligcenter Aarhus på mail: post@frivilligcenteraarhus.dk eller på tlf. 60 24 52 66 eller til frivilligkoordinator Pernille Brandt på mail: perbra@aarhus.dk.

Er du flygtning og gerne vil høre, hvilke muligheder du har for hjælp fra frivillige eller ønsker du selv at være frivillig, så spørg din integrationsmedarbejder, frivilligkoordinator Pernille Brandt eller ”Den nye Havn” (som kontaktes via Facebook).

Danskundervisning

Målgruppe for danskundervisning kan ses her

Tilmelding til danskundervisning sker ved at udfylde en tilmeldingsblanket enten på Lær Dansk hjemmeside

Se tilmeldingsblanketten på Lær Dansk hjemmeside

eller ved at henvende sig direkte til Jobcenter Aarhus - Integration på adressen: Værkmestergade 15B, 8000 Aarhus C.  Har du spørgsmål, kan du ringe til Jobcenter Aarhus - Integration på tlf. 41 85 63 21 i åbningstiden: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00 og torsdag kl. 9.00-17.00.

 Mere information om tilmelding på Lærdansk-hjemmeside

IGU

IGU er et nyt grunduddannelsesforløb i tråd med den nuværende Erhvervsgrunduddannelse (EGU) - målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 40 år. En IGU etableres for en 2 årig periode, hvoraf hoveddelen afvikles som ordinær ansættelse i en virksomhed, og 20 uger afvikles som skoleundervisning. Undervisningen tilrettelægges mellem den enkelte virksomhed og flygtningen - med udgangspunkt i deres behov.

Aarhus Kommunes rolle er, i denne sammenhæng, understøttelse af samarbejde mellem de to parter, samt italesættelse af mulighederne for etablering af IGU-forløb blandt erhvervsorganisationer, virksomheder og interesserede parter.

IGU er et nyt grunduddannelsesforløb i tråd med den nuværende Erhvervsuddannelse (EGU). Forløbet er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 40 år. En IGU etableres for en 2 årig periode. Heraf afvikles  hoveddelen som ordinær ansættelse i en virksomhed - 20 uger afvikles som skoleundervisning. Undervisningen tilrettelægges mellem den enkelte virksomhed og flygtningen.

Aarhus Kommunes rolle er at understøtte samarbejdet mellem de to parter, samt italesætte mulighederne for etablering af IGU-forløb blandt erhvervsorganisationer, virksomheder og interesserede parter.

Formålet med IGU’en er at sikre, at flygtningen opnår kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller opnår varig ordinær beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Virksomheder, der ansætter flygtninge, ydes en bonus på 20.000 kr. efter 6 måneders ansættelse. Når forløbet er fuldført (efter 2 års ansættelse), ydes endnu en bonus.

Se kortfilm om IGU – få svar på, hvem den er til for og hvordan du kommer i gang:

Læs mere om IGU i pjecen "IGU - Integrationsgrunduddannelsen"

”AARHUS WORKS”

”Aarhus Works” er et brancherettet IGU-koncept skræddersyet til jeres virksomhed.

Konceptet afdækker kompetencebehov og sørger for den rette opkvalificering, forud for et IGU-forløb.

Kompetence - og opkvalificeringsforløbet varer mellem 1-3 måneder, og består af:

  • Dialog og afdækning af relevant brancheviden i jeres virksomhed
  • Skræddersyet praktikforløb i jeres virksomhed
  • Kurser og sprogundervisning hos uddannelsesaktører

Kontakt vores IGU team for flere oplysninger på tlf. +45 87 13 66 33 eller pr. mail: IGU@msb.aarhus.dk

  • Virksomheder som ønsker at bidrage til integrationsopgaven kan kontakte Jobcenter Aarhus på tlf. 87 13 66 33 
  • Henvendelser fra asylcentre med oplysninger på flygtninge til kommunen rettes til Julie Nilsson på tlf. 41 85 88 61  
  • Øvrige henvendelser vedrørende integrationsområdet kan rettes til Janus Hedemann, tlf. 51 57 50 72 eller pr. mail: janhed@aarhus.dk