Sekretariatet deltager desuden i koordineringen og udviklingen af opgaver i Kultur og Borgerservice samt det øvrige af Aarhus Kommune.

Sekretariatet betjener også Kulturudvalget. Blandt andet i form af at afholde møder og hjælpe medlemmerne med at fremskaffe oplysninger til det politiske arbejde.

Sekretariatet omfatter også Kommunikationsafdelingen, der både står for kontakten til pressen samt kommunikation af Kultur og Borgerservices borgerrettede tilbud. Kommunikationsafdelingen er en fællesfunktion, som hjælper hele Kultur og Borgerservice med at kommunikere dets budskaber.

Opgaverne i Sekretariatet er fastlagt i henhold til den såkaldte minimumsmodel for sekretariatsbetjening af rådmand og direktør beskrevet i betænkningen fra ”Ad hoc-Udvalget vedrørende organisering og styring af magistratsafdelingerne.”

Opgaverne omfatter følgende:

  • Praktisk sekretærbistand i forbindelse med kalenderstyring, mødeplanlægning, sagsbehandling, journalisering samt løbende opgavebetjening
  • Tværgående koordinering af indstillinger, budgetforslag, høringssvar, baggrundsmateriale og taler i forbindelse med deltagelse i byrådsmøder, magistratsmøder, udvalgsmøder, direktørgruppen etc.
  • Deltagelse i programledelse og tværmagistratsligt udviklingsarbejde
  • Oplæg til strategiske beslutninger vedrørende værdistyring, virksomhedsmodel, resultataftaler, kontraktstyring, udbud
  • Interne chefmøder
  • Koordinering og strategiske overvejelser vedrørende økonomi, indkøb, personale, løn, organisation, it og integration
  • Kommunikation og informationsopgaver
  • Personaleforhold