I kortløsningen kan du finde luftfotos i listen over temaer til venstre for kortet under temanavnet Baggrundskort. Ved at trykke på den nedadrettede pil ud for temanavnet Baggrundskort, åbnes en liste over en række kort og luftfotolag, hvor de enkelte luftfotos er navngivet Ortofoto 1954 frem til Ortofoto 2017.

De udstillede luftfotos er af typen ortofotos, en bestemt type billede sammensat af flere enkelte billeder taget under bestemte forhold og tilpasset så billedernes størrelsesforhold er ens overalt så de passer overnes med tilsvarende virkelige områder.

Et ortofoto kan bruges til at måle afstande og bestemme koordinater ud fra kendte fikspunkter, da det i ortofotoet er justeret for misvisninger som følge af højdeforskelle i terræn, optisk forvrængning og hældning af kameraet.

Hvis du har brug for luftfotos der ikke kan findes i kortløsningen, kan du tage kontakt til IT og GIS.