FlyfotoArkivet Midtjylland

Hjemmesiden og kortløsningen er etableret gennem det kommunale GIS samarbejde GeoMidt, så geografisk korrekt placerede historiske luftfotos kan ses på internettet. Alle luftfotos er placeret geografisk korrekt. Der er i kortløsningen en række værktøjer, blandt andet adresseopslag og forskellige visninger af luftfotoene.

Inden amterne lukkede i 2006, blev blandt andet luftfoto-arkiverne scannet. Kommunerne i Region Midt overtog i størrelsesordenen 30.000 digitale luftfotos, de fleste i målforholdene 1:10.000 og 1:20.000.

For Aarhus Kommune findes der cirka 2350 fotos fra årene 1965, 74, 79, 80, 88, 89 og 93, hvor de enkelte årgange dækker hele eller dele af kommunen.