Hjemmesiden og kortløsningen er etableret gennem det kommunale GIS samarbejde GeoMidt, så geografisk korrekt placerede historiske luftfotos kan ses på internettet. Alle luftfotos er placeret geografisk korrekt. Der er i kortløsningen en række værktøjer, blandt andet adresseopslag og forskellige visninger af luftfotoene.

Inden amterne lukkede i 2006, blev blandt andet luftfoto-arkiverne scannet. Kommunerne i Region Midt overtog i størrelsesordenen 30.000 digitale luftfotos, de fleste i målforholdene 1:10.000 og 1:20.000.

For Aarhus Kommune findes der cirka 2350 fotos fra årene 1965, 74, 79, 80, 88, 89 og 93, hvor de enkelte årgange dækker hele eller dele af kommunen.