Formål med gentænkningen
Data viser, at de børn og unge, der bor i Gellerup, Toveshøj og Ellekær, klarer sig dårligere end børn og unge i resten af byen i forhold til sprog, fagligt niveau, fravær, sundhed, ungdomsuddannelse med videre. Formålet med gentænkning af tilbuddene til børnene og unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær er således, at børnene og de unge i de tre områder, kommer til at klare sig ligeså godt som børn og unge i resten af Aarhus Kommune.

Derfor besluttede byrådet 21. december 2016, at tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær skal gentænkes.