Den strategiske udvikling af Børn og Unge tager afsæt i data og analyser af tilbuddene til børnene og de unge.

Ledelse: Chef for Strategi og Udvikling Helle Bach Lauridsen

Strategi og Udvikling består af:

Sekretariatet betjener rådmand, direktør og forvaltningschefer. Sekretariatet er placeret dels på Grøndalsvej 2, dels på rådhuset.

Sekretariatet har blandet andet ansvar for:

  • sagsbehandling og tværgående koordineringsopgaver for den strategiske ledelse
  • planlægning, forberedelse og opfølgning på rådmandens og direktørens aktiviteter.
  • betjening af Børn- og Ungeudvalget

Ledelse: Sekretariatschef Hans van Binsbergen

HR og Organisation varetager opgaver inden organisationsudvikling, medarbejder- og ledelsesudvikling samt arbejdsmiljø. Sekretariatet har blandet andet ansvar for:

  • Projektledelse af Stærkere Læringsfællesskaber
  • Analyse og konsulentopgaver i forbindelse med APV og arbejdet med attraktive arbejdspladser og arbejdsmiljø
  • Rekruttering af nye ledere

Ledelse: Joan Ottesgaard Petersen

Kommunikation varetager kommunikative opgaver for organisationen både internt og eksternt. Kommunikation har blandt andet ansvar for:

  • Børn og Unge på AarhusIntra, aarhus.dk og sociale medier
  • Ledelse- og medarbejderkommunikation samt kommunikativ betjening af rådmanden
  • Grafik og arbejdet med Frivillighed i Børn og Unge

Ledelse: Kommunikationschef Henrik Vinther Olesen