Magtanvendelser (for fagpersoner)

Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt eller andre indgreb i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud. Kun i ganske særlige tilfælde kan magt anvendes for at afværge at et barn, en ung eller voksen udøver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting. Dette er dog kun, hvis barnet, den unge eller den voksne har påbegyndt et overgreb, som ikke muligt at hindre eller standse på andre måder end ved magt.

Har en magtanvendelse fundet sted skal der udarbejdes et notat (jf. offentlighedslovens § 6). Til det formål har Børn og Unge udarbejdet et skema, som du finder nedenfor.

Alle dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud skal etablere en intern procedure for arbejdet med magtanvendelser. Der skal fortsat udarbejdes en arbejdsskadeanmeldelse, hvis medarbejderen har lidt overlast.

Børn og Unge tilbyder vejledning og sparring i konkrete sager, og der afholdes kurser i forhold til magtanvendelse. Disse kurser slår vi op på kursusdatabasen.

Indberetningsskema ved magtanvendelse

Magtanvendelse ift. børn og unge 0-18 (20) år

Sagsgang ved magtanvendelse