Magtanvendelse (for fagpersoner)

Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom ingen dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger eller klubtilbud har særlige beføjelser hertil.

Kun i ganske særlige tilfælde kan magt anvendes for at afværge at et barn, en ung eller voksen udøver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting. Dette alene hvis barnet, den unge eller den voksne har påbegyndt et overgreb, det ikke er muligt at hindre eller standse på andre måder end ved magt.

Har en magtanvendelse fundet sted skal der udarbejdes et notat (jf. offentlighedslovens § 6). Børn og Unge har til dette formål udarbejdet et skema som der kan linkes til, på denne side.

Alle dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud skal etablere en intern procedure for arbejdet med magtanvendelser. Der skal fortsat udarbejdes en arbejdsskadeanmeldelse, hvis medarbejderen har lidt overlast

Aarhus Kommune, Børn og unge, tilbyder vejledning og sparring i konkrete sager, ligesom der afholdes kurser i forhold til magtanvendelse. Disse kurser slås op på kursusdatabasen.

Indberetningsskema ved magtanvendelse

Magtanvendelse ift. børn og unge 0-18 (20) år

Sagsgang ved magtanvendelse