Indstillingsskemaer til PPR (for fagpersoner)

Som forælder kan du ikke selv udfylde og indsende skemaerne. Dette skal foregå gennem dit barns institution.

Det er med andre ord kun dagtilbud og skoler, der kan indstille dit barn til et specialpædagogisk tilbud.

Skemaet er en pdf fil, som kan skrives i. Gem skemaet på din pc inden du udfylder det.

Skemaerne er pdf filer, som kan skrives i.

Skemaerne er pdf filer, som kan skrives i

Ansøgning om kompenserende hjælpemidler til børn med fysisk funktionsnedsættelse

Ansøgning om personlig assistance

Ansøgning om tilskud til enkeltintegration

Skema til dagtilbuddets beskrivelse af skolestarter ved indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud 

Elevbeskrivelse til ansøgning om centrale økonomiske midler til enkeltintegration

Skema til skolens beskrivelse af elev ved indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud

Indstilling til Kompetencecenter for Læsning for elever i 0.-3. klasse

Indstilling til Kompetencecenter for Læsning for elever i 4.-7. klasse

Oplysningsskema for Socialforvaltningen vedr. henvisning til undervisningstilbud af børn/unge fra Aarhus Kommune anbragt i/uden for kommunen 

 

 

Skemaerne er pdf filer, som kan skrives i.

Indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud i Aarhus Kommune


Indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud for anbragte børn/unge i Aarhus kommune

Indstilling til særligt dag- eller klubtilbud i Aarhus kommune

Procedure og vejledning til indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud i Aarhus Kommune fra andre kommuner