Indstillingsskemaer til PPR (for fagpersoner)

Som forælder kan du ikke selv udfylde og indsende skemaerne. Dette skal foregå gennem dit barns institution.

Det er med andre ord kun dagtilbud og skoler, der kan indstille dit barn til et specialpædagogisk tilbud.

Skemaerne flyttes til intranettet

Den 29. november 2018 finder du indstillingsskemaerne på Aarhus Kommunes nye intranet her: https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/3788

Skemaet er en pdf fil, du kan skrive i. Du skal åbne skemaet i Adobe Acrobat Reader. Gem skemaet på din pc inden du udfylder det.

Skemaet er en pdf fil, du kan skrive i. Du skal åbne skemaet i Adobe Acrobat Reader. Gem skemaet på din pc inden du udfylder det.

Skemaerne er pdf filer, du kan skrive i. Du skal åbne skemaerne i Adobe Acrobat Reader. Gem skemaerne på din pc inden du udfylder dem.

Skemaerne er pdf filer, du kan skrive i. Du skal åbne skemaerne i Adobe Acrobat Reader. Gem skemaerne på din pc inden du udfylder dem.

Ansøgning om kompenserende hjælpemidler til børn med fysisk funktionsnedsættelse

Ansøgning om tilskud til personlig assistance

Ansøgning om tilskud til enkeltintegration

Vejledning til ansøgning om tilskud til enkeltintegration

Elevbeskrivelse til ansøgning om centrale økonomiske midler til enkeltintegration

Indstilling til Kompetencecenter for Læsning for elever i 0.-3. klasse 

Indstilling til Kompetencecenter for Læsning for elever i 4.-7. klasse

Skema til dagtilbuddets beskrivelse af skolestarter ved indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud 

Skema til skolens beskrivelse af elev ved indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud

Oplysningsskema for Socialforvaltningen vedr. henvisning til undervisningstilbud af børn/unge fra Aarhus Kommune anbragt i/uden for kommunen

 

 

 

 

 

 

Skemaet er en pdf fil, du kan skrive i. Du skal åbne skemaet i Adobe Acrobat Reader. Gem skemaet på din pc inden du udfylder det.

Skemaerne er pdf filer, du kan skrive i. Du skal åbne skemaerne i Adobe Acrobat Reader. Gem skemaerne på din pc inden du udfylder dem.

Indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud i Aarhus Kommune

Indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud for anbragte børn/unge i Aarhus kommune

Indstilling til særligt dag- eller klubtilbud i Aarhus kommune

Vejledning til indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud i Aarhus Kommune fra andre kommuner