Børneyoga (for fagpersoner)

Yoga kan støtte arbejdet med et trygt og sundt læringsmiljø og fremme læring og trivsel hos det enkelte barn og i gruppen. 

Filmene kan bruges i den almene undervisning, understøttende undervisning, Nest klasser, specialklasseundervisning og i SFO. Hver film varer 15 min.

Filmene understøtter arbejdet med:

Ro og fordybelse
Energi og fokus
Leg og samarbejde

De to første film består af individuelle øvelser, den sidste af parøvelser. Der er der er fokus på konkret, fysisk guidning af hensyn til børn med autisme.

Hvorfor yoga? 
Undersøgelser viser, at yoga kan have positiv effekt på bl.a. opmærksomhed, forebyggelse af stress og øget egenkontrol.

Filmene kan give børn mulighed for at stoppe op og rette fokus på individuel grounding, ro og fysisk velvære i en skoledag fyldt med mange aktiviteter og skift.

Yogaen kan støtte arbejdet med et trygt og sundt læringsmiljø og fremme læring og trivsel hos det enkelte barn og i gruppen.

Hvordan bruges filmene? 
Filmene har forskellig sværhedsgrad men kan anvendes i vilkårlig rækkefølge.

Det anbefales at begynde med "Ro og fordybelse”, herefter ”Energi og fokus” og til slut ”Leg og samarbejde”.

Som underviser behøver du ikke at have forhåndskendskab til yoga. Men prøv gerne filmene først så du selv kan mærke, hvordan det opleves.

Børnene kan udføre øvelserne uden at klæde om. Det anbefales at anvende yogamåtter.

For maksimalt udbytte anbefales det at gennemføre øvelserne over en periode på et par måneder, og de bør gentages med korte, regelmæssige intervaller f.eks. to gange ugentligt.