Pædagogisk Afdeling

Den fælles opgave for Pædagogisk Afdeling er at bidrage til at styrke tværfaglighed og kvalitet i Børn og Unges indsats for børn fra 0-18 år.

Ledelse: Pædagogisk chef Ole Kiil Jacobsen

Pædagogisk Afdeling består af:

Læring og Udvikling arbejder blandt andet med forbyggende indsatser, sprogudvikling og kvalitetssikring.

Læring og Udvikling har blandt andet ansvaret for:

 • indsatser der skal styrke børns sproglige, faglige, sociale, personlige og kulturelle forudsætninger
 • forældresamarbejde
 • udvikling af kriminalitetsforbyggende samarbejde mellem Socialforvaltningen, Skole og Politi (SSP-Aarhus)
 • forbyggende indsatser som eksempelvis tidlig sprogindsats, fravær m.m.


Ledelse
: Konstitueret kontorchef Dennis Møller Hansen

Center for Læring (for fagpersoner)

Samtale Mellem Generationer (SMG)

PPR og Specialpædagogik varetager og understøtter forandringsprocesser, tidlige, forebyggende og inkluderende indsatser samt specialpædagogiske opgaver på 0-18 års området i samarbejde med skoler, institutioner, forældre og børn.

PPR og Specialpædagogik har blandt andet ansvaret for:

 • Varetagelse af specialpædagogiske opgaver for børn og unge med særlige behov
 • Rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale i skolen
 • Pædagogisk Psykologisk Vurdering af børn med eksempelvis specifikke- og udviklingsmæssige vanskeligheder, læse- og talevanskeligheder


Ledelse: Kontorchef Jan Kirkegaard

Indstillingsskemaer til PPR (for fagpersoner)

Sundhed og Trivsel samarbejder bredt om en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats for alle børn og unge.

Sundhed og Trivsel har ansvaret for at:

 • tilbyde sundhedspleje til alle familier med børn i alderen 0-18 år
 • sikre støtte til børn og unge med særlige psykiske, fysiske og sociale behov
 • yde råd og vejledning omkring sundhedsfaglige emner
 • udvikle og formidle ny viden om sundhed
 • udvikle og søsætte sundhedsfremmende og trivselsfremmende indsatser


Ledelse
: Kontorchef May-Britt Kullberg

Tværfaglig Enhed (for fagpersoner)

Tandplejen tilbyder sundhedsfremme, forebyggelse, tandeftersyn og tandbehandling til alle børn og unge samt voksne med særlige behov.

Tandplejen har blandt andet ansvaret for:

 • at udbrede sunde tandplejevaner i samskabelse med forældre og børn
 • sundhedsfremmende aktiviteter i tværfagligt samarbejde med institutioner og skoler omkring det enkelte barns trivsel og sundhed
 • voksne med særlige behov, som har svært ved at benytte det almindelige tilbud om tandpleje


Ledelse
: Overtandlæge Mette Borum

Tandplejens hjemmeside