Pædagogisk Afdeling

Den fælles opgave for Pædagogisk Afdeling er at bidrage til at styrke tværfaglighed og kvalitet i Børn og Unges indsats for børn fra 0-18 år.

Ledelse: Pædagogisk chef Ole Kiil Jacobsen

Pædagogisk Afdeling består af:

Læring og Udvikling arbejder blandt andet med forbyggende indsatser, sprogudvikling og kvalitetssikring.

Læring og Udvikling har blandt andet ansvaret for:

 • indsatser der skal styrke børns sproglige, faglige, sociale, personlige og kulturelle forudsætninger
 • forældresamarbejde
 • udvikling af kriminalitetsforbyggende samarbejde mellem Socialforvaltningen, Skole og Politi (SSP-Aarhus)
 • forbyggende indsatser som eksempelvis tidlig sprogindsats, fravær m.m.


Ledelse
: Konstitueret kontorchef Dennis Møller Hansen

Center for Læring (for fagpersoner)

Samtale Mellem Generationer (SMG)

PPR og Specialpædagogik varetager og understøtter forandringsprocesser, tidlige, forebyggende og inkluderende indsatser samt specialpædagogiske opgaver på 0-18 års området i samarbejde med skoler, institutioner, forældre og børn.

PPR og Specialpædagogik har blandt andet ansvaret for:

 • Varetagelse af specialpædagogiske opgaver for børn og unge med særlige behov
 • Rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale i skolen
 • Pædagogisk Psykologisk Vurdering af børn med eksempelvis specifikke- og udviklingsmæssige vanskeligheder, læse- og talevanskeligheder


Ledelse: Kontorchef Jan Kirkegaard

Indstillingsskemaer til PPR (for fagpersoner)

Sundhed og Trivsel samarbejder bredt i kommunen om en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats for alle børn og unge.

Sundhed og Trivsel har ansvaret for, at:

 • tilbyde sundhedspleje til alle familier med børn i alderen 0-18 år
 • sikre støtte til børn og unge med særlige psykiske, fysiske og sociale behov
 • yde råd og vejledning omkring sundhedsfaglige emner
 • udvikle og formidle ny viden om sundhed
 • udvikle og søsætte sundhedsfremmende og trivselsfremmende indsatser


Ledelse
: Kontorchef May-Britt Kullberg

Tværfaglig Enhed (for fagpersoner)

Tandplejen tilbyder sundhedsfremme, forebyggelse, tandeftersyn og tandbehandling til alle børn og unge samt voksne med særlige behov.

Tandplejen har blandt andet ansvaret for:

 • at udbrede sunde tandplejevaner i samskabelse med forældre og børn
 • sundhedsfremmende aktiviteter i tværfagligt samarbejde med institutioner og skoler omkring det enkelte barns trivsel og sundhed
 • voksne med særlige behov, som har svært ved at benytte det almindelige tilbud om tandpleje


Ledelse
: Overtandlæge Mette Borum