Tværfaglig Enhed (for fagpersoner)

Tværfaglig Enhed består af 11 sundhedsplejersker og 15 pædagoger fordelt i 3 teams og med tilknytning til specifikke områder i Aarhus Kommune. Det unikke og styrken i vores arbejde med tidlig indsats er den synergi, der opstår mellem tidlig sundhedsfremme og pædagogisk praksis.

Hvem er målgruppen?
Tværfaglig Enhed giver vejledning og faglig sparring til det pædagogiske personale i institutionen. Vi samarbejder om det at kunne håndtere børn med begyndende udfordringer inden for sprog, motorik og relationdannelse. Målet er at øge personalets kompetence til at opspore disse udfordringer tidligere for at gribe hurtigt ind.

Samarbejdet kan blandt andet indebære:

  • at give vejledning og faglig sparring til det pædagogiske personale
  • at sætte nye processer og handlinger i gang
  • at dele viden med henblik på at øge opsporings- og handlekompetencer
  • at følge  hinanden i pædagogisk praksis
  • at følge op på effekt

Du kan læse mere om samarbejdet i Tværfaglig Enheds indsatskatalog

Er du interesseret i et samarbejde med Tværfaglig Enhed?
Eller du spørgsmål til vores arbejde, er du meget velkommen til at kontakte Tværfaglig Enhed, Mail: tve@mbu.aarhus.dk

Du kan læse mere om samarbejdet i Tværfaglig Enheds pjece

Tværfaglig Enhed pjece

Ønsker I et samarbejde med Tværfaglig Enhed, benyt venligst henvendelsesskemaet:

Henvendelsesskema

Teams i Tværfaglig Enhed
Du kan her se, hvilke teams der dækker de forskellige områder af byen:

Team Nord

Team Syd

Team Vest