Indstillingsskemaer til PPR (for fagpersoner)

Som forælder kan du ikke selv udfylde og indsende skemaerne. Dette skal foregå gennem dit barns institution.

Det er med andre ord kun dagtilbud og skoler, der kan indstille dit barn til et specialpædagogisk tilbud.

Skemaerne er flyttet til intranettet

Fra og med den 29. november 2018 finder du alle indstillingsskemaerne til PPR på AarhusIntra (kræver login)

Skemaet er en pdf fil, du kan skrive i. Du skal åbne skemaet i Adobe Acrobat Reader. Gem skemaet på din pc inden du udfylder det.

Skemaet er en pdf fil, du kan skrive i. Du skal åbne skemaet i Adobe Acrobat Reader. Gem skemaet på din pc inden du udfylder det.

Skemaerne er pdf filer, du kan skrive i. Du skal åbne skemaerne i Adobe Acrobat Reader. Gem skemaerne på din pc inden du udfylder dem.

Indstilling til støtteressourcer

 Indstilling til støtteressourcer - Vejledning

Indstilling til støtteressourcer - Forældreskema

Indstilling til støtteressourcer - Parent Schedule (Forældreskema engelsk version)

Revurdering og genindstilling til støtteressourcer

 

Skemaerne er pdf filer, du kan skrive i. Du skal åbne skemaerne i Adobe Acrobat Reader. Gem skemaerne på din pc inden du udfylder dem.

Ansøgning om kompenserende hjælpemidler til børn med fysisk funktionsnedsættelse

Skema til dagtilbuddets beskrivelse af skolestarter ved indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud 

Skema til skolens beskrivelse af elev ved indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud

 

Skemaerne er pdf filer, du kan skrive i. Du skal åbne skemaerne i Adobe Acrobat Reader. Gem skemaerne på din pc inden du udfylder dem.

Indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud i Aarhus Kommune

Indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud for anbragte børn/unge i Aarhus kommune

Indstilling til særligt dag- eller klubtilbud i Aarhus kommune

Vejledning til indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud i Aarhus Kommune fra andre kommuner