Som forælder kan du ikke selv udfylde og indsende skemaerne. Dette skal foregå gennem dit barns institution.

Det er med andre ord kun dagtilbud og skoler, der kan indstille dit barn til et specialpædagogisk tilbud.

Ansøgning om kompenserende hjælpemidler til børn med fysisk funktionsnedsættelse

Skema til dagtilbuddets beskrivelse af skolestarter ved indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud 

Skema til skolens beskrivelse af elev ved indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud

Indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud i Aarhus Kommune

Indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud for anbragte børn/unge i Aarhus kommune

Indstilling til særligt dag- eller klubtilbud i Aarhus kommune

Vejledning til indstilling til specialpædagogisk undervisningstilbud i Aarhus Kommune fra andre kommuner