Ledelsessekretariats hovedopgaver er:

  • Understøtte rådmanden og direktøren i det faglige og politiske arbejde.
  • Planlægning, forberedelse og opfølgning på rådmandens og direktørens aktiviteter.
  • Generel sagsbehandling.
  • Koordinering af sager både internt i Børn og Unge og i forhold til de andre magistratsafdelinger.
  • Betjening af Børn- og Ungeudvalget.
  • Koordinering og implementering af kommunens tværgående innovationsindsats, både i Børn og Unge og i samarbejde med de andre magistratsafdelinger

Ledelse: Sekretariatschef Hans van Binsbergen