Fællessekretariatets opgaver:

  • koordinering og opgaveløsning for forvaltnings- og områdechefer 
  • proces- og projektledelse på tværs af organisationen
  • analyse- og udviklingsopgaver - både internt og på politisk niveau
  • generel sagsbehandling
  • juridisk rådgivning

Ledelse: Sekretariatschef Pia Bønning