Skoleprognose

Skoleprognosen er baseret på befolkningsprognosen for de enkelte skoledistrikter i Aarhus Kommune samt det faktiske elevtal pr. 5. september 2017.

I skoleåret 2017/18 er der 26.993 elever på folkeskolerne i Aarhus Kommune. Skoleprognosen vedrører kun elever i normale klasser. Den er ekskl. elever i modtagelses- og specialklasser.

Vi forventer at elevtallet stiger til 28.368 elever i skoleåret 2023/2024.

Elevtallet fordeler sig ikke jævnt over hele Aarhus Kommune. Vi forventer at elevtallet stiger på nogle skoler, mens det på andre skoler vil falde.