Gå til hovedindhold
Teknik og Miljø

Nyt klimaselskab skal sætte turbo på solceller i Aarhus

Med beslutningen om at oprette Aarhus Kommunes Klimaselskab ApS baner Aarhus Byråd nu vejen for endnu flere solcelleanlæg på kommunale tage. Det er vurderingen, at der kan monteres op mod 71.000 m2 solcelleanlæg på f.eks. skoler, sportshaller og plejehjem. Det kan mere end femdoble kommunens produktion af grøn strøm fra solen.

19. jan. 2023

Indhold

  Aarhus har gennem længere tid arbejdet på at kunne udnytte kommunale tagflader til produktion af vedvarende energi fra solceller. Udfordringen har blandt andet været, at hvert eneste solcelleanlæg skulle oprettes som et selvstændigt selskab. En ny vejledning fra Energistyrelsen betyder, at kommunen kan nøjes med at oprette ét selskab til at håndtere produktionen af solenergi fra alle kommunens tagarealer.

  ''Det er afgørende for den grønne omstilling, at vi får indfaset langt mere vedvarende energi i vores energisystem. Her rummer tagflader et stort potentiale, og som kommune har vi en interesse i at udnytte det. Derfor er det glædeligt, at vi nu får den selskabsstruktur på plads, der gør, at vi kan komme i gang med arbejdet,'' siger Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus

  Arbejdet med solceller er ikke nyt i Aarhus Kommune. Alle kommunale bygninger er blevet screenet i forbindelse med energirenoveringer – og en række solcelleanlæg er blevet etableret under daværende dispensationsordninger. Der er siden 2014 etableret 30 anlæg på kommunale skoler.

  ''Projekter i denne skala kan for alvor gøre en forskel i den grønne omstilling af Aarhus. Vi har allerede gode erfaringer med at etablere og drifte solcelleprojekter, og vi får nu muligheden for at øge produktionen af vedvarende energi i Aarhus markant. Endda uden at skulle inddrage nye områder til at opstille solcelleanlæg,'' siger Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø

  Markant forøgelse af produktion

  Oprettelsen af klimaselskabet vil øge Aarhus Kommunes muligheder for at producere grøn strøm fra solen væsentligt.

  I dag producerer de eksisterende solcelleanlæg på kommunens bygninger ca. 2.300 MWh. Det svarer til. 1.400 aarhusianeres årlige elforbrug og reducerer udledningen af CO2 med ca. 270 tons om året.

  Det er vurderingen, at der kan monteres solceller på ca. 8 pct. af tagarealerne på Aarhus Kommunes bygninger. I første omgang bliver der fokuseret på store og flade tage. Det vil give en elproduktion på ca. 12.800 MWh. Det betyder, at ca. 7.800 aarhusianeres årlige elforbrug vil kunne dækkes af de nye anlæg og vil medføre en CO2-reduktion på ca. 1.500 tons om året.

  Sidst opdateret: 4. september 2023