Gå til hovedindhold
Teknik og Miljø

Rådmand vil revurdere helhedsplanen for Randersvej

Efter gennemgang af høringssvarene for helhedsplanen for Randersvej bliver planen nu justeret. Det betyder, at der ikke kan bygges, så højt som planen lagde op til.

19. sep. 2022

Indhold

  I forbindelse med høringen af helhedsplanen for Randersvej kom der flere end 600 høringssvar.

  Svarene er nu gennemgået, rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang, lægger nu op til, at helhedsplanen bliver justeret.

  ”Der er meget stor interesse for helhedsplanen. Det vidner de mange høringssvar også om. Det er jeg meget glad for, for det er vigtigt, at både borgere, fællesråd og erhvervsliv bliver hørt, når vi udvikler vores by. Mange af høringssvarene peger på, at man ikke er enig i, hvor meget man kan bygge på og til i villakvartererne. De bekymringer er jeg enig i, for det er vigtigt, at vi værner om de kvaliteter, som villakvarterne i området har,” siger Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø.

  Rådmandens justeringer af planen betyder, at byudviklingen i de villakvarterne bagved Randersvej bliver reduceret.

  ”Usikkerheden hos borgerne i den konkrete sag viser, at det er vigtigt, at vi har et fortsat fokus på at styrke borgerinddragelsen. Flere aarhusianere skal have mulighed for at deltage aktivt i arbejdet med at skabe fremtidens Aarhus, så de er med til at skabe en by, som de vil leve i. Det har vi arbejdet målrettet på siden årsskiftet. Jeg håber på, at jeg til budgetforhandlingerne kan få partiernes opbakning til, at vi i Teknik og Miljø udarbejder en ny model for borgerinddragelse og øger indsatsen omkring tidlig borgerinddragelse i alle helhedsplaner og lokalplaner,” siger Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø.

  Det bliver også præciseret i helhedsplanen, at byudviklingen og muligheden for fortætningen skal ske langs med Randersvej og omkring letbanestoppene. Rådmanden lægger op til, at retningslinjerne for, hvordan der kan bygges langs Randersvej bliver genovervejet og tilpasset.

  Endelig lægger rådmanden op til, at Trøjborg tages ud af helhedsplanen, hvilket har været et stort ønske fra Trøjborg Fællesråd. Der vil dog blive set på mulig byudvikling ved letbanestoppet ved Nørrebrogade/Ringgaden.