Kursusophold letter hverdagen med demens

Aarhus Kommune afprøver om et fire-dages hotelophold med masser af læring kan skabe mere værdighed, fællesskab og selvhjulpne mennesker med demens og deres nærtstående.

I tirsdags 23. april tog de første 10 par afsted til det gamle badehotel Saxild Strand, og 1. maj tager næste hold afsted.

Ét af parrene er Niels og Anne Grethe Sønder. Niels Sønder fik konstateret lewy body demens i august sidste år:

- Opholdet giver mig bevidsthed om, at jeg ikke er alene om sygdommen. Der er også mange, der har det meget værre end mig. Som det er nu, så kan jeg fint leve med det, men det er magtpåliggende for mig at udbrede kendskabet til demenssygdommen, siger Niels Sønder.

Anne Grethe Sønder er glad for tilbuddet:

- Det er dejligt at være afsted som par. Der er jo mange tilbud til pårørende, men der er du afsted alene. Det er også fint, men her kan vi tage af sted sammen, og vi kan snakke om tingene, når vi kommer hjem. Det er vigtigt for os, siger Anne Grethe Sønder.

I løbet af fire dage arbejder deltagerne med at lære de nye livsvilkår at kende, og de møder samtidig andre par, som er i samme situation. Det kan både være par som i hustru og ægtemand eller en søn og moder eller et søskendepar. ARoS, Den Gamle By, Demenscafeens Venner og andre tiltag i Aarhus vil også fortælle om muligheder undervejs.

Rådmand Jette Skive er glad for at kunne give tilbuddet:

- Det svarer til en slags aktiv højskole. Vi uddanner borgere, familie og netværk, så de får værktøjer til bedre at klare hverdagen. På opholdet kan de få en forståelse af demenssygdommen, erfaringer med byens muligheder, og hvordan velfærdsteknologi kan lette hverdagen. Jeg vil afvente at se evalueringen, og så vurderer vi, om vi skal prøve at finde penge til at fortsætte tilbuddet, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

De to ophold er en del af den fælles innovationsindsats i Aarhus Kommune: Nye veje til velfærd og vækst.