Gå til hovedindhold
Sundhed og Omsorg

Aarhus vinder pris: Lungeteam skaber tryghed for borgere med KOL 

I Aarhus giver tværsektorielt lungeteam aarhusianere med svær KOL større tryghed i eget hjem. Siden teamets opstart i 2017 er antallet af hospitalsindlæggelser blevet betydeligt reduceret. I går modtog Lungeteamet prisen Den Gyldne Tråd for nytænkende, tværsektorielt samarbejde.

14. apr. 2023

Indhold

  Mange skænker ikke deres vejrtrækning megen tanke i det daglige. Den kører ofte på autopilot. Men for mennesker, som lever med svær KOL, er nedsat lungefunktion, besværet vejrtrækning og hosteanfald en del af hverdagen, som skaber øget utryghed og i nogle tilfælde hospitalsindlæggelse. Men det er ikke længere tilfældet for mange aarhusianere med svær KOL på grund af Det Fælles Udgående Lungeteam. Dét arbejde blev i går anerkendt, da Lungeteamet modtog Den Gyldne Tråd, en pris uddelt af Kommunal Sundhed på Kommunernes Landsforenings sundhedskonference. 

  Lungeteamet består af sygeplejersker fra både Aarhus Kommunes Akutteam og Lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital, og hver dag møder medarbejderne ind på samme adresse. Sammen sikrer de høj faglighed på tværs af kommune og hospital, og når behov for hjælp opstår, så rykker lungeteamet hurtigt ud. 

  For borgere som mærker tegn på forværring af deres sygdom eller som får et anfald, betyder tilbuddet, at de kan ringe direkte til lungeteamet døgnet rundt, i stedet for først at kontakte vagtlæge eller egen læge, og inden for kort tid få pleje og behandling og derfor i mange tilfælde undgå en hospitalsindlæggelse. 

  “Jeg er utroligt stolt over, at Lungeteamet har vundet prisen. Det viser, at når vi rykker sammen i det nære sundhedsvæsen om særligt udsatte mennesker, og bidrager med det vi hver især er eksperter i, så hjælper vi borgerne bedst muligt. Vi ved, at mennesker med svær KOL har hyppige hospitalsindlæggelser, så alt hvad vi kan gøre i hjemmet, for at de føler sig trygge og undgår unødvendige indlæggelser, er afgørende for at vi sikrer mere lighed i sundhed,” siger Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. 

  “Det udgående lungeteam er et godt eksempel på, hvordan vi i sundhedsvæsnet kan arbejde sammen på tværs af hospital og kommune, og skabe løsninger til gavn for patienten på tværs af sektorer. Jeg er stolt over, hvad Lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital og Akutteamet ved Aarhus kommune har opnået sammen ved at tænke nyt. Det er velfortjent, at de nu bliver belønnet med Den Gyldne Tråd. Deres indsats sikrer en høj faglighed i behandlingen, og så giver den patienter med svær KOL mulighed for at blive behandlet hjemme i trygge og vanlige omgivelser. Jeg håber, at den energi og det engagement, der er blevet lagt i samarbejdet, kan være med til at inspirere til lignende løsninger på andre områder,” siger Purnima Erichsen, formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland. 

  Lungeteamet arbejder også sammen med borgerens praktiserende læge, men det er lægerne i Lungesygdomme, AUH, der har det lægefaglige ansvar i forhold til borgerens KOL. 

  Med lungeteamet er det lykkedes at skabe positive resultater. Et ph.d.-studie fra 2017-2021 viser blandt andet, at antallet af indlæggelser på grund af forværring af KOL for borgere tilknyttet lungeteamet var 69 % lavere end en sammenlignelig kontrolgruppe. Samtidig var længden af indlæggelserne betydeligt reduceret. 

  Lungeteamet startede i 2017 som et pilotprojekt, men i dag er det en fast del af det daglige samarbejde om borgere med KOL i Aarhus og til efteråret udvikles samarbejdet yderligere med en telemedicinsk løsning.