Gå til hovedindhold
Sundhed og Omsorg

Aarhus går forrest i kampen mod ensomhed

Onsdag aften vedtog byrådet den længe ventede strategi “Aarhus for fællesskab og medborgerskab”. Med strategien går et samlet Aarhus forrest for at forebygge, at aarhusianerne bliver ramt af ødelæggende ensomhed. Strategien blev vedtaget af et enigt byråd

08. apr. 2022

Indhold

  Med byrådets vedtagelse af “Aarhus for fællesskab og medborgerskab” lægger Aarhus sig i front i forhold til den nationale strategi mod ensomhed, som regeringen forventes at præsentere løbet af sommeren 2022. 

  ”Vi står med en gigantisk udfordring i kommunerne, når det drejer sig om trivsel og ensomhed. Vi har alt for mange, der mistrives. Det skal vi have gjort op med, og det er fuldstændigt afgørende, at vi styrker forebyggelsen. I Aarhus vil vi ikke sidde på hænderne og vente på regeringens udspil, derfor har vi valgt at tage førertrøjen på og sætte arbejdet i gang,” siger sundhedsrådmand Christian Budde, Aarhus Kommune.  

  Med ”Aarhus for fællesskab og medborgerskab”, som bygger på fire strukturelle indsatser, vil byrådet sætte fokus på:  

  • at udvikle byrum og samlingssteder, som kan fremme møder mellem mennesker  
  • at sikre støtte i livsovergange – når en ægtefælle dør, skilsmisser eller andre store skift i livet 
  • at skabe fællesskaber for alle 
  • at understøtte naboskab og medborgerskab 

  Dermed sætter Aarhus retningen for, hvordan vi skal arbejde med forebyggelse på alle niveauer: strukturelt, i lokalsamfundet og i nærmiljøet. 

  ”Med strategien som trædesten rykker vi tæt sammen: borgere, foreninger, civilsamfund og byens erhvervsliv og tager de næste skridt for at knække ensomhedskurven,” siger Christian Budde. 

  ”Jeg er stolt af, at det er et samlet og enigt byråd, der står bag vores nye strategi. Det er vigtigt, at vi ikke bare bekæmper ensomhed, når den opstår, men at vi som samfund aktivt forebygger, at vi står sammen og sætter massivt ind. Ensomhed er en voksende samfundsudfordring, og med den fælles strategi sender vi et vigtigt signal om, at ensomhed ikke er den enkeltes problem. Ensomhed er noget, som vi skal løse sammen,” siger han. 

  Også Frivilligcenter Aarhus, som er en af de mange frivillige organisationer og foreninger, der har bidraget til arbejdet med strategien, ser frem til det fortsatte samarbejde: 

  “Vi er meget positive overfor, at Aarhus Kommune tager dette højaktuelle tema op, og ikke mindst at der lægges op til tværgående samarbejde og nytænkning på tværs af civilsamfundet og kommunen.  Aarhus er privilegeret med et mangfoldigt og levende foreningsliv, som kan have en enorm betydning i forhold til at forebygge og afhjælpe ensomhed,” siger leder af Frivilligcenter Aarhus, Hanne Sanderhoff Degn.  

   

  Fakta: 

  • Ensomhed koster samfundet 8 mia. årligt 
  • Ekstra omkostninger på 2,2 mia kr. til behandling og pleje blandt personer, der er ensomme i forhold til personer, som ikke oplever sig som ensomme 
  • Flere end 1.000 danskere kontakter dagligt egen læge pga. ensomhed
  • 20.000 børn i alderen 11-15 år føler sig ofte eller meget ofte alene
  • 55.000 ældre over 65 år oplever svær ensomhed
  • Ensomhed øger risikoen for hjertekarsygdomme og tidlig død 
  • Den seneste undersøgelse af sundheden i Region Midtjylland viste et fald i trivsel/livskvalitet for alle aldersgrupper og alle uddannelsesniveauer 
  • Målt på ensomhed viste undersøgelsen en stigning i alle kommuner over de sidste 4 år 
  • I Aarhus Kommune er 10,8 procent af borgerne ofte uønsket alene

   

  For yderligere oplysninger

  For yderligere oplysninger eller ved ønske om interview med rådmanden, kontakt da:

  Tue Germundsson, tuge@aarhus.dk, 4185 9054

  Hele strategien findes her.