Rådmand: Regeringen stiller den rigtige diagnose, men tilbyder ikke nogen kur

Regeringens udspil er som udgangspunkt fyldt med opløftende passager. Det er især værd at kvittere for, at regeringen nu åbent erkender, at socialpsykiatrien er sat under voldsomt pres, fordi flere borgere med meget komplekse psykiske og sociale problemer skal have hjælp i kommunalt regi, samtidig med at stadig flere borgere får socialpædagogisk støtte. Det er en analyse, som enhver med indsigt i socialpsykiatrien kan nikke genkendende til.

Som regeringen ganske rigtig slår fast, er det nødvendigt med et bredt og omfattende kompetence- og kvalitetsløft af den samlede socialpsykiatri, hvis kommunerne fremover skal kunne tilbyde en tidlig og rehabiliterende indsats med fokus på, at flere skal komme sig helt eller delvist.

Desværre lægger regeringen med sit udspil ikke op til at gennemføre et sådant kompetence- og kvalitetsløft af socialpsykiatrien. Tværtimod må vi konstatere, at alt for få penge er i spil via midlertidige satspuljemidler.

Hvis vi fra kommunens side skal kunne give området det løft, som der er behov for, kræver det varige driftsmidler til et reelt løft af socialpsykiatriens kapacitet og kvalitet, præcis som man tidligere i år har gjort i forhold til behandlingspsykiatrien.

Det er netop derfor, at et bredt flertal i Aarhus Byråd i går gik sammen om at investere i det socialpsykiatriske område, blandt andet ved at afsætte nye midler til etablering og drift at Borgernes Psykiatrihus, som skal sikre nye tilbud mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien, der hvor det i dag er rigtigt svært at finde tilstrækkeligt mange gode pladser til vores mest syge borgere.

Borgernes Psykiatrihus er et skridt i den rigtige retning. Men hvis vi for alvor skal løse udfordringerne i socialpsykiatrien, kræver det, at også regeringen forpligter sig til at give et reelt og langsigtet løft til de indsatser, som både vi og regeringen selv erkender, at der er et betydeligt og stadigt voksende behov for.