Nu kan du søge Fælleslegatet

Har du ikke NemID?

Er du fritaget for brug af NemID, skal du kontakte Socialforvaltningen på telefon 89 40 30 27.

Om Fælleslegatet

Socialforvaltningen står for uddelingen af Fælleslegatet af 1979 til værdigt trængende borgere i Aarhus Kommune, populært kaldet ”Julelegatet”. Det er gennem en årrække blevet uddelt hvert år i december måned – heraf navnet.

Som det officielle navn antyder, består Fælleslegatet af flere mindre legater med nogenlunde enslydende formål. For at lette administrationen er de imidlertid blevet samlet i et større legat.

Vi uddeler Fælleslegatet til borgere i Aarhus Kommune, som er værdigt trængende. Det vil sige personer, der er økonomisk trængte, og som generelt har vanskelige livsvilkår. Af forsørgere er det sig især modtagere af starthjælp og kontanthjælp, herunder ægtepar, men også enlige kontanthjælpsmodtagere med flere børn.